Sakas - 2%

Galite skirti paramą už 5 ateinančius metus. Tokiu būdu nereikės kiekvienais metais pildyti tos pačios formos. Pasirinkite norimą laikotarpį.