Kategorijoje Naujienos

Klubo valdybos posėdis Nidoje

2013 lapkričio 1 23:34 | Justinas Liubinskas

Lietuvos Taurės metu Nidoje, 2013 spalio 19d. įvyko klubo valdybos posėdis. Siūlome susipažint su trumpa apžvalga – protokolu.

Orientavimosi Sporto klubas “Sakas”

 

Valdybos posėdis
2013.10.19
Nida

 

Dalyvauja

Valdybos nariai: Vaidas Jurgaitis, Daugirdas Stonys, Gediminas Morėnas, Arimantas Petukas, Justinas Liubinskas

Pirmininkas: Donatas Mickus

Svečiai: Arūnas Šatas

 

Svarstyti klausimai

  1. Bendros klubo treniruotės
  2. Naujų narių pritraukimas
  3. Jaunimo rėmimas, skatinimas
  4. Finansiniai klausimai
  5. Varžybų organizavimas 2014-2015 m.
  6. Klubo komunikacija

 

Bendros Klubo treniruotės

Svarstyta, kaip paskatinti klubo narius aktyviau sportuoti, burtis į kompanijas. Prisiminta kaip anksčiau savaitgaliais klubo nariai rinkdavosi Bubių apylinkėse pasportuoti drauge.
Nutarta, kad nereikia privalomai skatinti, tik reikia aktyvesnės komunikacijos. Šaltuoju sezono metu rengti kiekvieną savaitę futbolo treniruotes. Labiau išnaudoti tradicinius antradieninius bėgimus nuo Auksinio berniuko skulptūros, taip pat Kurtuvėnų regioninio parko apylinkes, tame tarpe ir stacionarią omaps.lt trasą.

Naujų narių pritraukimas

Donatas pasidžiaugė tradicinių antradieninių bėgimų populiarumu, kuris buvo iškomunikuotas ir vietinėje spaudoje. Per bėgimus pritraukta ir žmonių, susidomėjusių orientavimosi sportu, kurie ir toliau aktyviai sportuoja. Apjungtos dviračių, bėgimo ir orientavimosi sporto mėgėjų bendruomenės. Prie klubo per šiuos metus prisijungė keletas narių, kuriems tik reikėjo priminti, jog jie anksčiau irgi aktyviai sportavo.

Jaunimo rėmimas, skatinimas

Svarstyta sudėtingos jaunimo finansavimo problemos. Per šiuos metus klubui teko nemenka dalimi prisidėti prie Lietuvos Orientavimosi sporto jaunimo, jaunių ir jaunučių rėmimo. Pasidžiaugta, kad net trys klubo nariai (Vesta Ambrazaitė, Paulius Vidžiūnas, Gediminas Morėnas) išvyko į JWOC (Pasaulio Jaunimo Orientavimosi sporto čempionatą). Į EYOC (Europos Jaunių ir jaunučių Orientavimosi sporto čempionatą) išsiųsti du jaunieji sportininkai (Paulius Vidžiūnas ir Rokas Vaitkus).
Nutarta, kad klubas artimiausioj konferencijoj turi išreikšti savo poziciją LOSF (Lietuvos Orientavimosi sporto federacijai) dėl jaunimo finansavimo, ypač dalyvaujant tarptautinėse varžybose. Klubui nepriimtina tokia tvarka, kai patys sportininkai turi ieškoti dalinio finansavimo, nepaisant jų reitingo savo amžiaus grupėse. Taip pat nutarta, kad klubas bet kokiu atveju turi išlaikyti kryptį ir aktyviai remti jaunimo sportininkus ne tik finansiškai, bet ir suteikiant jiems moralinį palaikymą.

Finansiniai klausimai

Svarstyta klubo finansinė padėtis. Donatas paaiškino, kad nemažai pinigų išnaudota jaunimo rėmimui. Aptarta 2% nuo GPM rėmimo strategija, prisiminta, kad galima deklaruoti paramą iškart penkiems metams į priekį. Prisiminta Artūro Visocko didelė parama klubui ieškant ne tik rėmėjų, bet ir prisidedant prie žemėlapių atnaujinimo. Taip pat svarstyta rėmėjų paieška, ypač tarp klubo narių, jiems artimų ir prijaučiančių žmonių.

Varžybų organizavimas

Svarstyta kokias varžybas klubas galėtų surengti 2014-2015 metais. Išreikšta pozicija, kad klubas privalo kasmet surengti bent po vienerias aukštesnio lygio varžybas, kurios stiprintų klubo narių bendruomeniškumo jausmą. Donatas trumpai pristatė Lietuvos čempionato vidutinėje trasoje ir estafetėse, kurį klubas surengė birželio mėn. Šiluvoje, finansinę ataskaitą. Klubui finansinės naudos iš to nebuvo, tačiau didelių nuostolių taip pat nepatirta. Svarstyta, ar nereiktų atgaivinti „Sako taurės“ varžybų. Daug diskutuota apie tradicines Šiaulių masines orientavimosi varžybas „Azimutas“. Buvo gautas pasiūlymas iš sporto klubo „Igtisa“ varžybas rengti pakaitomis arba kartu, bus priimta pagalba asmeniškai iš Viliaus Aleliūno atnaujinant žemėlapį. Daugirdas išreiškė pageidavimą, kad atsirastų daugiau pagalbininkų, organizuojant šias varžybas. Nutarta, kad reikia ieškoti tarp klubo narių, ypač jaunimo, kuriuos klubas remia ir kurie turėtų prisidėti ir prie „Azimuto“ organizavimo.

Klubo komunikacija

Diskutuota apie klubo naujienų publikavimą internetinėje svetainėje. Svarstyta, ar nereiktų aktyviau komunikuoti „Sako“, kaip Šiauliams atstovaujančio orientavimosi sporto klubo aktyvesnis prisistatymas vietinėje spaudoje per „Šiaulių naujienas“, „Šiaulių kraštą“ ir „Etaplius“. Nutarta, kad klubas turi būti įsimenamas šiauliečiams, kelti pasididžiavimą juo, ypač kai pasiekiami geri rezultatai. Tokiu būdu bus lengviau ieškoti ir rėmėjų. Justinas įpareigotas po kiekvienų varžybų ar kito svarbaus įvykio, parašyti straipsnį-apžvalgą ir pateikti vietinei spaudai.

 

2013 spalio 19d. 

protokolavo: Justinas Liubinskas

2013-10-19 18.24.45

Klubo valdyba prie apskrito stalo

Komentuok